web
analytics

Intercitymøte i Region 1: "Polio i Norge og i Verden"

14. februar 2018 kl. 17.30

Bjørn Myrvang, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

Polio er en svært smittsom infeksjon, men bare én av 200 smittede får varige lammelser. Det var en rekke epidemier i Norge fram til midten av 1950- tallet, men innføring av vaksine i siste halvpart av 1950-tallet førte til at polio ble utryddet i Norge. Siste poliotilfellet i Norge var i 1969.

Det var Rotary som startet massevaksinering i 1985 på Filipinene. I 1988 var det ca. 350.000 nye tilfeller av polio i 125 land, da et omfattende massevaksinasjonsprogram ble startet med WHO, Rotary og Gates Foundation som de største bidragsyterne.

Programmet som har som mål å utrydde sykdommen, har ført til at polio er utryddet fra de fleste land. I 2017 ble er det meldt om kun 22 tilfeller i Afghanistan og Pakistan, men i tillegg dessverre en del vaksineassosierte tilfeller i Syria og Kongo.

Bjørn Myrvang er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, med spesialinteresse for tropesykdommer. Han var overlege og professor ved Ullevål universitetssykehus, senere Oslo universitetssykehus, Ullevål i perioden 1987-2010. Han har bak seg omfattende forsknings- og publikasjonsvirksomhet og har vært aktiv i undervisningssammenheng både i Norge og i utlandet. Siden 2004 har han ledet "Kompetansesenter for import- og tropesykdommer" ved OUS, Ullevål sykehus.

Lystennerinnlegg: Bjørg (Høye)
Fremmøteansvarlige: Eva (Fosse) / Bjørg (Høie)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Det moderne slaveriet"
16. jan. 2019, 17.30

Morten Eikli, Nettverksutvikler i Hope for Justice ...

"Norge - en humaitær makt eller?"
23. jan. 2019, 17.30

Liv Tørres, Direktør Nobels Fredssenter Lystenn ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...