web
analytics

"Landssvikoppgjøret"

14. mars 2018 kl. 17.30

Stein Husby, Sorenskriver

Stein Husby er født i 1947 i Kristiansund og ble cand,jur. i 1972. Han har vært dommerfullmektig, ansatt i justisdepartementet, kst. politimester i Hamar og statsadvokat i Troms og Finnmark 1978-79 og deretter statsadvokat i Oslo frem til 1982 - og deretter sorenskriver i Tana og Varanger 1982 - 86 og deretter sorenskriver i Kongsberg frem til pensjon i 2017.

Han har hatt en rekke verv opp gjennom årene, bl.a. sensor til juridisk embetseksamen, medlem av Straffelovrådet (sammen med professor Andenæs), medlem av Vassdalkommisjonen i 1986 (som gransket ulykken i Vassdalen i april d.å.), formann i Rikslønnsnemnda i en årrekke, formann i Tvistenemnda LO-NHO i 20 år og formann i Statens lønnsutvalg fra 1987-2018.

Husby var i en årrekke krigsdommer i militære spørsmål, inntil dette ble nedlagt på slutten av 90-tallet. Har videre vært knyttet til Forsvarsdepartementet i mange år som leder av Repatrieringsnemnda - nå kalt Hjemsendelsesnemnda fra 2017. Gjenoppnevnt dette år for 2 nye år.

Har ellers opp gjennom årene skrevet en rekke artikler innen strafferett og straffeprosess.

Har i mange år vært knyttet til Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus og holdt flere foredrag bl. a. om Treholtsaken og sider ved landssvikoppgjøret.

Lystennerinnlegg: Kristian (Kristiansen)
Fremmøteansvarlige: Finn (Bjerke) / Hans Ditlef (Martens)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

«Rotary for en poliofri verden» - INTERCITYMØTE
23. okt. 2018, 18.00

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 18:00 – 21:00 Sted: ...

"Ny personvernlovgivning 2018 - en kort introduksjon"
24. okt. 2018, 17.30

Agnes Beathe (Steen Fosse) GDPR - en forkortels ...

Årsmøte og Distriktskonferanse 2018 - Klækken Hotell
27. okt. 2018, 09.00

Meld deg på til årets distriktskonferanse hvor tre ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...