web
analytics

"Landssvikoppgjøret"

14. mars 2018 kl. 17.30

Stein Husby, Sorenskriver

Stein Husby er født i 1947 i Kristiansund og ble cand,jur. i 1972. Han har vært dommerfullmektig, ansatt i justisdepartementet, kst. politimester i Hamar og statsadvokat i Troms og Finnmark 1978-79 og deretter statsadvokat i Oslo frem til 1982 - og deretter sorenskriver i Tana og Varanger 1982 - 86 og deretter sorenskriver i Kongsberg frem til pensjon i 2017.

Han har hatt en rekke verv opp gjennom årene, bl.a. sensor til juridisk embetseksamen, medlem av Straffelovrådet (sammen med professor Andenæs), medlem av Vassdalkommisjonen i 1986 (som gransket ulykken i Vassdalen i april d.å.), formann i Rikslønnsnemnda i en årrekke, formann i Tvistenemnda LO-NHO i 20 år og formann i Statens lønnsutvalg fra 1987-2018.

Husby var i en årrekke krigsdommer i militære spørsmål, inntil dette ble nedlagt på slutten av 90-tallet. Har videre vært knyttet til Forsvarsdepartementet i mange år som leder av Repatrieringsnemnda - nå kalt Hjemsendelsesnemnda fra 2017. Gjenoppnevnt dette år for 2 nye år.

Har ellers opp gjennom årene skrevet en rekke artikler innen strafferett og straffeprosess.

Har i mange år vært knyttet til Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus og holdt flere foredrag bl. a. om Treholtsaken og sider ved landssvikoppgjøret.

Lystennerinnlegg: Kristian (Kristiansen)
Fremmøteansvarlige: Finn (Bjerke) / Hans Ditlef (Martens)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Norge – en humanitær stormakt eller en enkel våpenselger?"
23. jan. 2019, 17.30

Liv Tørres, Direktør Nobels Fredssenter Liv Tør ...

"Utvikling og Ledelse av frivillige organisasjoner"
30. jan. 2019, 17.30

Grete Herlofsen, Generalsekretær i Norske Kvinners ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...