web
analytics

Møtet 28. februar 2018

"Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.." - Hans Emil Ratvik, spesialrådgiver SOS barnebyer Norge

Velkomst
 • President Britt ønsket velkommen, og satte pris på at så mange hadde trosset «sibirkulden».
Lystennerinnlegg: "Om rettferdighet.." - Ole Chr. (Kleppe)
 • Det er fortsatt mye og i noen grad stigende oppmerksomhet rundt krigen, bl.a. i bøker og filmer. Mye av dette skyldes omfattende arkiver som nå er frigitte og gir ny viten og innsikt. Ole fortalte om sin bestefar, som ble behørig dekorert etter innsats i Europa. Nå finner man dokumenter som har vært hemmelige, men som kan endre historien. Mange har bevart taushet om det som skjedde samtidig som de ble utsatt for mistanker og det som verre er – nå kommer det frem at mange i realiteten har vært helter. Deres heltedåder har ikke kommet frem pga taushetsplikt. Ole tente derfor et lys for rettferdighet.
Tigris
 • Karl (Stenhagen)
 • Anne-Marie (Hadenius)
Foredrag: "Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.." - Hans Emil Ratvik, spesialrådgiver SOS barnebyer Norge
 • Foredragsholderen ble introdusert av Margrethe (Lied), som kjenner ham fra flere sammenhenger: bl.a. Odd Fellow og kontor i samme bygning. Han er også medlem av Bekkestua Rotary Klubb. Han kommer fra en familie med stort engasjement innen politikk, frivillighet og det sosiale.
 • Det er et stigende antall barn i Norge som blir ivaretatt av barnevernet, faktisk nesten 4% av samtlige barn 0-22 år. Det er lite kjent at vi også har en barneby i Bergen. Vi er et rikt land, men behovet er likevel tilstede. Et land vil aldri bli så perfekt at man klarer å ta vare på alle – det må en ekstra innsats til fra samfunnet.
 • Både Rotary og Odd Fellow har et verdibasert og sosialt grunnlag, som understøtter slik virksomhet. Seks Rotaryklubber i Oslo har bidratt til en barneby i Murmansk.  Alle barn har rett til trygg oppvekst og skolegang etter FNs barnekonvensjon.
 • Victor Norman: man kan aldri investere nok i barn – det er mye viktigere enn oljen. Omsorg for barn bidrar til samfunnsutvikling, og vi kan ikke ta det for gitt. Altfor mange barn har ikke den omsorgen de trenger.
 • Flere av medlemmene har besøkt barnebyer; Gambia, Filippinene, Kenya, Kambodsja, Malawi. Det er ikke like åpenbart at det er slike behov i Norge.
 • SOS Barnebyer har en velutviklet modell for å sette barn i sentrum, og jobber mye forebyggende. Dette går på utdanning, helse, inntekt, og å etablere frivillighet i lokalsamfunnet.
 • Man arbeider for å finne egnede fosterfamilier eller familiehjem, også utenfor barnebyer. Det er mange ulike prosjekter for å integrere og skape gode relasjoner.
 • Søskenflokker blir ofte splittet fordi få klarer å ta vare på så mange. Jobber med løsninger for søskenflokker. Gode eksempler finnes i Drammen, Ringerike, og Asker.
 • Et samarbeid med Asker kommune om enslige mindreårige barn har vært et gjennombrudd; har etablert åtte familiehjem med 3-4 asylsøkere, og omsorgspersoner som jobber der. Bedre og billigere enn andre løsninger. Målet for barna er å bli sosialt etablert, få venner og slå noen røtter. I Bydel Bjerke i Oslo er det et godt prosjekt der 18 ungdommer går gjennom et spesielt program.
 • SOS Barnebyer er tilstede i 132 land, dog ikke i Afghanistan der forholdene er spesielt vanskelige. Hjelp til å komme ut av fattigdom. Kvinners innsats i fattige familier er uvurderlig. FN har retningslinjer for alternativ omsorg. Omsorgseffekten er den gode sirkel: Barn som har vært inne i SOS-programmer, får en god effekt som også gir god omsorg til neste generasjon.
 • Årlig budsjett i Norge er på nesten 600 mill., og organisasjonen er stor på innsamling
Avslutning
 • Trekning i vinlotteriet
Referent: Tor Petter (Gulbrandsen)

 
Grønn Konkurransekraft

14. november 2018

Grønn Konkurransekraft

Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge

Kreutzer holdt et glitrende foredrag om Grønn Konkurransekraft og hvorfor slik konkurransekraft er viktig.

Midt i markedsmylderet

1. november 2018

Midt i markedsmylderet

Oslo Vest Rotary Klubb og Oslo International Rotary Club synliggjorde Rotary i Bogstadveien

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

26. september 2018

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

"Fra Thune Mekaniske til dumperproduksjon i Fræna..." - Sergei (Burkow) - Yrkesforedrag

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

19. september 2018

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

Jon Westborg, tidligere ambassadør til Sri Lanka
Dagens foredrag hadde overskriften ""Erfaringer fra et Paradis i konflikt"". ""Paradiset"" er SRI LANKA,

MARKEDSDAG 8. september 2018

9. september 2018

MARKEDSDAG 8. september 2018

Markedsdagen i Bogstadveien, i regi av Næringsforeningen, er en bilfri lørdag høst og vår. Butikkene flytter ut i gata, og folk strømmer til.

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

6. september 2018

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

Kristoffer Sandven, Frimurerordenens Overarkitekt.

Har Rotary noe å lære av Den Norske Frimurerorden?

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

21. august 2018

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

OVRK medlemmer jobber med utdeling av skolebøker til elever i videregående skole

Guvernørens første månedsbrev

6. juli 2018

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

2. mai 2018

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

Innkommende President Olaf (Varslot) presenterte Klubbens Planer og Mål (KPM) for Rotaryåret 2018-19

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

11. april 2018

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

Bedriftsbesøk hos Blomqvist Nettauksjon AS, Fornebu, og foredrag om Omega klokker - Agnes Beathe (Steen Fosse), daglig leder & Dag Braanaas, formann i NURK

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"100 år med radiologi – fra røntgen til roboter"
27. mar. 2019, 17.30

Professor Kyrre Eef Emblem I fjor vant Kyrre Ee ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...