web
analytics

Lystennerinnlegg 30. april 2014

"Om Frogners beste talerstol.." - Ragnar (Østrem)

Hensikten med mine 3 minutter her i dag er IKKE å kritisere noen, men jeg vil forsøke å belyse hva det skal innebære å være Frogners beste talerstol – som jeg forstår skal være et nytt og spennende motto i klubben.

Hva innebærer det å være en talerstol av høy kvalitet og interesse? Etter mitt syn betyr det at man får høre budskap med stor bredde, dybde og variasjon.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om. Vi hørte om Grunnlovens § 100 under vårt besøk på Eidsvoll i forrige uke. Ytringsfrihet betyr at man i utgangspunktet kan si hva man vil, men denne friheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Men sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – vil vi ikke ha.

Det er visse ting man likevel ikke ønsker å promotere. Ingen vil akseptere om man fra denne talerstol skulle forsvare nazisme, terrorisme eller pedofili. Jeg skulle ikke tro at såkalt klimaskepsis skal regnes blant slike utillatelige kategorier.

Årsaken til at jeg reiser dette temaet er foredraget vi nylig hadde med første­amanuensis Tom Victor Segalstad fra Universitetet i Oslo. Det var jeg som nominerte ham i programkomiteen. Fra det øyeblikk det ble «oppdaget» at han har noe andre synspunkter enn FN’s klimapanel, ble det forsøkt stukket kjepper i hjulene.

Jeg er alltid skeptisk til enhver som gjør krav på å forvalte den eneste tillatte sannhet om et tema – uansett hva dette temaet er. Det blir for meg fundamentalisme. Det er selvsagt helt legitimt å tro av hele sitt hjerte at klimaproblemene er menneskeskapt. Men det er like legitimt å være av en annen oppfatning. For at klubbens medlemmer skal opplyses på beste måte, synes jeg det er en styrke at vår talerstol åpner for ulike meninger. Hvordan skal noen kunne ha en kvalifisert mening om et tema uten å kjenne motforestillingene? Jo flere oppfatninger om et spørsmål som fritt kan fremsettes, jo større er sjansen for å finne feilkildene. Den engelske filosofen John Stuart Mill mente at kun ytringer som direkte kan føre til skade for andre mennesker burde forbys.

Jeg synes at grunnholdningen fra klubbens ledelse ble feil også under gjennomføringen av foredraget. Hvis man tror på en fri talerstol slik jeg har beskrevet, skal man motta enhver foredragsholder med respekt og høflighet, samtidig som man av hjertens lyst kan erklære seg uenig med ham. Men møteledelsen skal være genuint nøytral, spørsmålsrunden skal ikke knebles av forberedte motinnlegg, og foredragsholderen skal takkes og få sin vinflaske i verdige former – som enhver annen foredragsholder.

Jeg anbefaler dere å tenke grundig gjennom dette. Etter mitt syn styrker det kvaliteten på Frogners beste talerstol å tillate meningsbrytninger. Og det svekker ikke Oslo Vest Rotary Klubbs legitimitet som en engasjert formidler av FN’s klimarapporter at vi har hørt saken belyst fra andre vinkler.

Jeg vil derfor tenne et lys for at denne talerstolen fortsatt skal være åpen og den beste og åpneste på Frogner – og gjerne også i et enda større geografisk nedslagsfelt.


 
"Miljømytene"

17. januar 2018

"Miljømytene"

Morten Jødal, Biolog og Miljørealist

"Frokost på mitt kjøkken!"

10. januar 2018

"Frokost på mitt kjøkken!"

Thorvald Stoltenberg, tidligere blant annet Utenriksminister.

Lise (Høst) 1942-2017

25. september 2017

Lise (Høst) 1942-2017

Minneord om Lise - Per Gustav (Lindeberg)

John Slade: Climate change -The Beginning of the End of the World?

4. september 2017

John Slade: Climate change -The Beginning of the End of the World?

Mandag den 4. september 2017 hadde Akersborg Rotary Klubb en helt spesiell foredragsholder..

Boktrykker'n

14. juni 2017

Boktrykker'n

Eva (Fosse) - 19.10.2017

Jubileums-interview med Per Arild (Mørk)

Kom mai du skjønne milde ….

24. mai 2017

Kom mai du skjønne milde ….

Rebecca og Erik med Turkamerater på tur i Frognerparken

Med Rotary på tur

20. mai 2017

Med Rotary på tur

Bjørn A. (Søsveen) - 20.05.2017

"Fra Vømmøldalen til Schafteløkken."

16. mai 2017

"Fra Vømmøldalen til Schafteløkken."

Gikk du glipp av Olafs "reiseskildring" 10. mai?

Investor'n

15. mai 2017

Investor'n

Eva (Fosse) - 15.05.17

God representant for Rotary i 30 år. Her kan du bli litt bedre kjent med en av de åtte som har vært medlemmer av klubben helt siden starten i november 1987.

Etikk i yrkeslivet - Suksess uten korrupsjon

6. februar 2017

Etikk i yrkeslivet - Suksess uten korrupsjon

21. mars inviterte Oslo Rotary Klubb til frokostmøte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Middag serveres fra kl.16:45, kr 100

"Fotografiens betydning i dagens medier"
24. jan. 2018, 17.30

Stein J. Bjørge, pressefotograf Stein J. Bjørge ...

"Den nye Silkeveien"
31. jan. 2018, 17.30

Arne Elias Corneliussen Arne Elias Corneliussen ...

"USAs demokratiske krise?"
7. feb. 2018, 17.30

Hilde Restad, Førsteamanuensis ved Bjørknes Høysko ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...