web
analytics

Lystennerinnlegg 30. april 2014

"Om Frogners beste talerstol.." - Ragnar (Østrem)

Hensikten med mine 3 minutter her i dag er IKKE å kritisere noen, men jeg vil forsøke å belyse hva det skal innebære å være Frogners beste talerstol – som jeg forstår skal være et nytt og spennende motto i klubben.

Hva innebærer det å være en talerstol av høy kvalitet og interesse? Etter mitt syn betyr det at man får høre budskap med stor bredde, dybde og variasjon.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om. Vi hørte om Grunnlovens § 100 under vårt besøk på Eidsvoll i forrige uke. Ytringsfrihet betyr at man i utgangspunktet kan si hva man vil, men denne friheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Men sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – vil vi ikke ha.

Det er visse ting man likevel ikke ønsker å promotere. Ingen vil akseptere om man fra denne talerstol skulle forsvare nazisme, terrorisme eller pedofili. Jeg skulle ikke tro at såkalt klimaskepsis skal regnes blant slike utillatelige kategorier.

Årsaken til at jeg reiser dette temaet er foredraget vi nylig hadde med første­amanuensis Tom Victor Segalstad fra Universitetet i Oslo. Det var jeg som nominerte ham i programkomiteen. Fra det øyeblikk det ble «oppdaget» at han har noe andre synspunkter enn FN’s klimapanel, ble det forsøkt stukket kjepper i hjulene.

Jeg er alltid skeptisk til enhver som gjør krav på å forvalte den eneste tillatte sannhet om et tema – uansett hva dette temaet er. Det blir for meg fundamentalisme. Det er selvsagt helt legitimt å tro av hele sitt hjerte at klimaproblemene er menneskeskapt. Men det er like legitimt å være av en annen oppfatning. For at klubbens medlemmer skal opplyses på beste måte, synes jeg det er en styrke at vår talerstol åpner for ulike meninger. Hvordan skal noen kunne ha en kvalifisert mening om et tema uten å kjenne motforestillingene? Jo flere oppfatninger om et spørsmål som fritt kan fremsettes, jo større er sjansen for å finne feilkildene. Den engelske filosofen John Stuart Mill mente at kun ytringer som direkte kan føre til skade for andre mennesker burde forbys.

Jeg synes at grunnholdningen fra klubbens ledelse ble feil også under gjennomføringen av foredraget. Hvis man tror på en fri talerstol slik jeg har beskrevet, skal man motta enhver foredragsholder med respekt og høflighet, samtidig som man av hjertens lyst kan erklære seg uenig med ham. Men møteledelsen skal være genuint nøytral, spørsmålsrunden skal ikke knebles av forberedte motinnlegg, og foredragsholderen skal takkes og få sin vinflaske i verdige former – som enhver annen foredragsholder.

Jeg anbefaler dere å tenke grundig gjennom dette. Etter mitt syn styrker det kvaliteten på Frogners beste talerstol å tillate meningsbrytninger. Og det svekker ikke Oslo Vest Rotary Klubbs legitimitet som en engasjert formidler av FN’s klimarapporter at vi har hørt saken belyst fra andre vinkler.

Jeg vil derfor tenne et lys for at denne talerstolen fortsatt skal være åpen og den beste og åpneste på Frogner – og gjerne også i et enda større geografisk nedslagsfelt.


 
Guvernørens første månedsbrev

6. juli 2018

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

2. mai 2018

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

Innkommende President Olaf (Varslot) presenterte Klubbens Planer og Mål (KPM) for Rotaryåret 2018-19

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

11. april 2018

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

Bedriftsbesøk hos Blomqvist Nettauksjon AS, Fornebu, og foredrag om Omega klokker - Agnes Beathe (Steen Fosse), daglig leder & Dag Braanaas, formann i NURK

"Byutvikling. Nye monumentale kulturbygg i Oslo"

4. april 2018

"Byutvikling. Nye monumentale kulturbygg i Oslo"

Direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

I Bjørvika har to monumentale kulturbygg reist seg det siste året - Munch-museet og Deichmanske bibliotek...

"De usynlige barna!"

21. mars 2018

"De usynlige barna!"

Marit B. (Kolstadbråten), medlem av Oslo Vest Rotary Klubb og initiativtager til Deaf Aid, Hallingdals eneste bistandsorganisasjon

"Pressen – fortsatt den 4. statsmakt?"

7. mars 2018

"Pressen – fortsatt den 4. statsmakt?"

Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU Gjøvik

Pressens oppgave i samfunnet er å gjøre at vi er informert. Og de skal være kritiske.

"Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.."

28. februar 2018

"Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.."

Hans Emil Ratvik, spesialrådgiver SOS barnebyer Norge

Visste du at det finnes en SOS Barneby i Norge?

"Polio i Norge og i Verden"

14. februar 2018

"Polio i Norge og i Verden"

Intercitymøte for klubber i Region 1 med Bjørn Myrvang som foredragsholder.

"USAs demokratiske krise?"

7. februar 2018

"USAs demokratiske krise?"

Hilde Restad, Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole

Får Trump tre nye år? Mens vi venter på Bob Mueller og FBI, hva skjer i USA?

"Den nye Silkeveien"

31. januar 2018

"Den nye Silkeveien"

Arne Elias (Corneliussen) - Leder NRCI

Vårt eget medlem Arne Elias tok oss med på en 16079 km lang ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai til Istanbul.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...