web
analytics

Lystennerinnlegg 30. april 2014

"Om Frogners beste talerstol.." - Ragnar (Østrem)

Hensikten med mine 3 minutter her i dag er IKKE å kritisere noen, men jeg vil forsøke å belyse hva det skal innebære å være Frogners beste talerstol – som jeg forstår skal være et nytt og spennende motto i klubben.

Hva innebærer det å være en talerstol av høy kvalitet og interesse? Etter mitt syn betyr det at man får høre budskap med stor bredde, dybde og variasjon.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om. Vi hørte om Grunnlovens § 100 under vårt besøk på Eidsvoll i forrige uke. Ytringsfrihet betyr at man i utgangspunktet kan si hva man vil, men denne friheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Men sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – vil vi ikke ha.

Det er visse ting man likevel ikke ønsker å promotere. Ingen vil akseptere om man fra denne talerstol skulle forsvare nazisme, terrorisme eller pedofili. Jeg skulle ikke tro at såkalt klimaskepsis skal regnes blant slike utillatelige kategorier.

Årsaken til at jeg reiser dette temaet er foredraget vi nylig hadde med første­amanuensis Tom Victor Segalstad fra Universitetet i Oslo. Det var jeg som nominerte ham i programkomiteen. Fra det øyeblikk det ble «oppdaget» at han har noe andre synspunkter enn FN’s klimapanel, ble det forsøkt stukket kjepper i hjulene.

Jeg er alltid skeptisk til enhver som gjør krav på å forvalte den eneste tillatte sannhet om et tema – uansett hva dette temaet er. Det blir for meg fundamentalisme. Det er selvsagt helt legitimt å tro av hele sitt hjerte at klimaproblemene er menneskeskapt. Men det er like legitimt å være av en annen oppfatning. For at klubbens medlemmer skal opplyses på beste måte, synes jeg det er en styrke at vår talerstol åpner for ulike meninger. Hvordan skal noen kunne ha en kvalifisert mening om et tema uten å kjenne motforestillingene? Jo flere oppfatninger om et spørsmål som fritt kan fremsettes, jo større er sjansen for å finne feilkildene. Den engelske filosofen John Stuart Mill mente at kun ytringer som direkte kan føre til skade for andre mennesker burde forbys.

Jeg synes at grunnholdningen fra klubbens ledelse ble feil også under gjennomføringen av foredraget. Hvis man tror på en fri talerstol slik jeg har beskrevet, skal man motta enhver foredragsholder med respekt og høflighet, samtidig som man av hjertens lyst kan erklære seg uenig med ham. Men møteledelsen skal være genuint nøytral, spørsmålsrunden skal ikke knebles av forberedte motinnlegg, og foredragsholderen skal takkes og få sin vinflaske i verdige former – som enhver annen foredragsholder.

Jeg anbefaler dere å tenke grundig gjennom dette. Etter mitt syn styrker det kvaliteten på Frogners beste talerstol å tillate meningsbrytninger. Og det svekker ikke Oslo Vest Rotary Klubbs legitimitet som en engasjert formidler av FN’s klimarapporter at vi har hørt saken belyst fra andre vinkler.

Jeg vil derfor tenne et lys for at denne talerstolen fortsatt skal være åpen og den beste og åpneste på Frogner – og gjerne også i et enda større geografisk nedslagsfelt.


 
Grønn Konkurransekraft

14. november 2018

Grønn Konkurransekraft

Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge

Kreutzer holdt et glitrende foredrag om Grønn Konkurransekraft og hvorfor slik konkurransekraft er viktig.

Midt i markedsmylderet

1. november 2018

Midt i markedsmylderet

Oslo Vest Rotary Klubb og Oslo International Rotary Club synliggjorde Rotary i Bogstadveien

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

26. september 2018

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

"Fra Thune Mekaniske til dumperproduksjon i Fræna..." - Sergei (Burkow) - Yrkesforedrag

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

19. september 2018

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

Jon Westborg, tidligere ambassadør til Sri Lanka
Dagens foredrag hadde overskriften ""Erfaringer fra et Paradis i konflikt"". ""Paradiset"" er SRI LANKA,

MARKEDSDAG 8. september 2018

9. september 2018

MARKEDSDAG 8. september 2018

Markedsdagen i Bogstadveien, i regi av Næringsforeningen, er en bilfri lørdag høst og vår. Butikkene flytter ut i gata, og folk strømmer til.

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

6. september 2018

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

Kristoffer Sandven, Frimurerordenens Overarkitekt.

Har Rotary noe å lære av Den Norske Frimurerorden?

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

21. august 2018

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

OVRK medlemmer jobber med utdeling av skolebøker til elever i videregående skole

Guvernørens første månedsbrev

6. juli 2018

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

2. mai 2018

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

Innkommende President Olaf (Varslot) presenterte Klubbens Planer og Mål (KPM) for Rotaryåret 2018-19

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

11. april 2018

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

Bedriftsbesøk hos Blomqvist Nettauksjon AS, Fornebu, og foredrag om Omega klokker - Agnes Beathe (Steen Fosse), daglig leder & Dag Braanaas, formann i NURK

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Er demokratiet i krise?"
20. mar. 2019, 17.30

Professor Øyvind Østerud Fra flere hold hevdes ...

"100 år med radiologi – fra røntgen til roboter"
27. mar. 2019, 17.30

Professor Kyrre Eef Emblem I fjor vant Kyrre Ee ...

Intercity-møte: "Brexit etter Brexit"
3. apr. 2019, 17.30

Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...