web
analytics

Komitéarbeide - for noen positivt, for andre en plage

Nils (Grøholdt) - 01.01.1995

Kjell har bedt meg skrive om mine inntrykk fra å arbeide i komitéer, og å reflektere litt omkring temaet.

Overskriften er med vilje provokatorisk, men ikke mer enn at den etter min oppfatning dekker spennvidden i medlemmenes engasjement i komitéarbeidet. Samtidig er medlemmene hver for seg engasjerte og aktive personer som sikkert vil gjøre en god innsats når de går inn for noe. Med andre ord, i komitéarbeidet har klubben ikke lykkes tilstrekkelig med å formulere oppgaven slik at alle føler interesse.

Kanskje har dette sammenheng med at komitéen ikke er noe medlemmene selv har utviklet. De er en del av en historisk overbygning som på noen felter trenger en modernisering fra tid til annen. Jeg har vært med i tre komitéer, yrkes-, informasjons- og programkomitéene. I yrkeskomitéen hadde jeg en klar følelse av usikkerhet om oppgaven. Vi måtte finne på noe som syntes rimelig fornuftig uten at vi lykkes med å få det tilstrekkelig engasjerende og meningsfylt for alle. For informasjon og program er imidlertidig komitéenes berettigelse mer direkte knyttet til klubbens liv, og oppgavene er meningsfylte og klare nok.

Forsåvidt skulle da informasjonen og program være fylt av medlemmer med engasjement for oppgaven, men det er bare i varierende grad tilfelle. Her tror jeg en vesentlig faktor er litt tilfeldig valg av formenn og medlemmer i de enkelte, og tildels uten at den enkelte har vært med på å velge sin egen komité. Man får i noen grad inntrykk av at dette er en byråkratisk øvelse som bare hører med, uten at man egentlig skal legge så stor vekt på der.

Sentralt for komitéenes innhold er at formannen engasjerer seg og har evnen til å skape et miljø rundt seg. Jeg tror de fleste medlemmene med litt trening har de nødvendige forutsetninger for å gjøre en god formannsjobb, men jeg synes opplegget og treningen fra klubbens side er for svak. Det burde lages en intern, kort instruksjon om hva formannsjobben går ut på, hva som forventes og hvordan jobben kan tilrettelegges. Alle medlemmene bør før eller senere være komitéformann. Der hvor formannsvalget eventuelt er gjort mer for at alle skal ha hatt jobben enn at vedkommende er spesielt egnet, må man ihvertfall sikre at vedkommende er engasjert og får opplæring. I tillegg bør man sikre at der er noen i komitéen som har den nødvendige erfaring fra før.

Medlemmene har sikkert gått inn i Rotary med forskjellige oppfatninger om hva man forventer å få ut av medlemskapet. Den sosiale kontakten, det å yte noe i felleskap og interessante program er sikkert medvirkende årsaker. En ulempe for mange opptatte mennesker er den strikte møtedisiplinen. Komitéarbeidet kan da bli en tilleggsbyrde når man ikke er engasjert i selve arbeidet, men bare er blitt dyttet inn i noe.

Ovenfor er det blitt en del forhåpentligvis konstruktiv kritikk av komitévirksomheten. La meg understreke at samtidig tror jeg komitévirksomheten er en verdifull del av klubblivet. Vi blir bedre kjent med hverandre, og vi kan i et mindre felleskap gjøre noe som gir oss tilhørighet. Min konklusjon blir derfor å anbefale ar klubben jobber mer bevist med å gi alle aktivitetene i klubben et innhold medlemmene har vært med på å utvikle og oppdatere, og ikke bare at det er historiske rutiner. Likeledes at arbeidsmengden tilpasses på forhånd travle mennesker.

Nils Grøholdt


 
Grønn Konkurransekraft

14. november 2018

Grønn Konkurransekraft

Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge

Kreutzer holdt et glitrende foredrag om Grønn Konkurransekraft og hvorfor slik konkurransekraft er viktig.

Midt i markedsmylderet

1. november 2018

Midt i markedsmylderet

Oslo Vest Rotary Klubb og Oslo International Rotary Club synliggjorde Rotary i Bogstadveien

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

26. september 2018

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."

"Fra Thune Mekaniske til dumperproduksjon i Fræna..." - Sergei (Burkow) - Yrkesforedrag

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

19. september 2018

"Erfaringer fra et Paradis i konflikt"

Jon Westborg, tidligere ambassadør til Sri Lanka
Dagens foredrag hadde overskriften ""Erfaringer fra et Paradis i konflikt"". ""Paradiset"" er SRI LANKA,

MARKEDSDAG 8. september 2018

9. september 2018

MARKEDSDAG 8. september 2018

Markedsdagen i Bogstadveien, i regi av Næringsforeningen, er en bilfri lørdag høst og vår. Butikkene flytter ut i gata, og folk strømmer til.

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

6. september 2018

"Den Norske Frimurerorden; Tidløs i tiden. Myter, riter, avmystifisering."

Kristoffer Sandven, Frimurerordenens Overarkitekt.

Har Rotary noe å lære av Den Norske Frimurerorden?

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

21. august 2018

Våre medlemmer tjener penger for klubben vår

OVRK medlemmer jobber med utdeling av skolebøker til elever i videregående skole

Guvernørens første månedsbrev

6. juli 2018

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

2. mai 2018

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

Innkommende President Olaf (Varslot) presenterte Klubbens Planer og Mål (KPM) for Rotaryåret 2018-19

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

11. april 2018

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

Bedriftsbesøk hos Blomqvist Nettauksjon AS, Fornebu, og foredrag om Omega klokker - Agnes Beathe (Steen Fosse), daglig leder & Dag Braanaas, formann i NURK

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Er demokratiet i krise?"
20. mar. 2019, 17.30

Professor Øyvind Østerud Fra flere hold hevdes ...

"100 år med radiologi – fra røntgen til roboter"
27. mar. 2019, 17.30

Professor Kyrre Eef Emblem I fjor vant Kyrre Ee ...

Intercity-møte: "Brexit etter Brexit"
3. apr. 2019, 17.30

Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...