web
analytics

Lystennerinnlegg 9. juni 1993

"Om ansvar.." - Erling Thomas von Düring (09.06.1993)

.... hvilken kval er dypere, hvilken gave er rikere på lykke enn den: Å være annerledes mine damer og herrer.

Hver gang jeg har hatt til oppgave å tenne lyset siden 1988 i Skøyen Rotary, har jeg forsøkt å knytte dette opp til ett ord, blant annet har jeg vært innom: Kjærlighet - vennskap - sannhet og i dag hadde jeg tenkt å ta fatt i et annet ord..

Dette ordet blir benyttet i ett utall av forbindelser: Man kan både ta det man kan gi det og man kan få det og man kan vise det. Ordet er sikkert ofte benyttet av de aller fleste i denne forsamlingen, både hjemme og på jobben, i den offentlige debatt, i media og ordet står sentralt i det innlegg (den stilen) som Ullern elevene er invitert til å skrive om. Mange av oss er ofte hensynsløse, og mange av oss er meget hensynsfulle når det gjelder anvendelsen/forståelsen i bruken og oppriktigheten av dette ord!

Mange mennesker "løper" fra dette ord, noen vil ikke ta det og mange vil ikke gi det og noen vil kanskje aldri få det. Dette ord benyttes ofte både rettslig, etisk, moralsk, Rettslig sen er det bare en person i Norge som er uten dette" ord".

Hvilket ord er det jeg skal snakke kort om? Helt riktig - ordet er ANSVAR!
Jeg skal fatte meg i korthet, jeg må jo vise ansvar med hensyn til den tilmålte tid jeg har fått - ellers kunne jeg vel stått her og messet omkring dette ord en ukes tid i ordets alle fasetter.

tter grunnlovens § 5 er Kongen uten ansvar - ansvaret påligger hans råd. Lov av 5/2 1932, ansvarlighetsloven, heter det bl.a.: statsråder, høyesterett, Stortingets og riksrettens medlemmer kan stilles til ansvar for tjenesteforbrytelser. Kongen kan ikke lastes eller anklages forøvrig syntes det meg at politikere i valgkamp heretter ikke kan lastes eller anklages for ikke å ta ansvar for alt det man lovet i valgkampen - det kan man vis mak la være å vise ansvar. Hvordan er der med hver og en av oss i hverdagen? Evner vi å ta ansvar for vår egen familie, for barna i hele deres oppvekst, for våre foreldre når de blir gamle: mange av oss skyver kanskje ansvaret over på "samfunnet" I man overlater ansvaret for "oppdra¬gelsen" til skolen, man overlater ansvaret for de eldre til samfunnet. Man evner ofte ikke å ta ansvar overfor barna, man evner ikke å gi barna ansvar, der samme gjelder overfor de eldre.

Hva med å ta, gi, ta ansvar på jobben, order delegere ansvar er ukjent for mange, mange viker unna både hjemme og på jobben med å ta ansvar, det gjelder både i vikti¬ge og så vel som i uviktige saker. Hvem har ansvar for å ta "oppvasken hjemme", hvem har ansvar for å holde det pent og ryddig. Hvem er ansvarlig for ar "ting" blir utført på jobben osv. Har noen ansvar? Har man ansvar for andres tid ?

Tar man ansvar for miljøet i stort, som i smått. Et knøtt lite miljø-ansvar som for.eks påhviler alle røkere, mange kaster sigarettstumper over alt? Et lite eksempel: Rundt monolitten, Frognerparken, en søndags ettermiddag ligger tusenvis av sigarettstumper rene svinestien .... viser man ansvar?
14 skadeverk daglig på T-banen i Oslo, dvs. mer enn 5000 skadeverk pr. år til en kostnad på ca. 6,5 mill.kr, De som utfører dette har tydeligvis aldri fått lære samfunnsansvar - hvem har skylden for at man ikke viser ansvar. Kanskje oppdragelsen hjemme mangler dette element, kanskje man også har glemt å følge dette opp daglig på skolen - på alle trinn! Man må lære å ta ansvar for sine handlinger og at man kan stilles til ansvar for sine handlinger. Hadde man fått gjennomført dette i praksis i skaten ville vi sikkert ha Mitt span for mange skadeverk.

Til daglig ser vi en rekke eksempler på ansvarsvegring eller er totalt pulverisert ansvar, hvor man bare skyver ansvaret videre - dette er ikke mitt bord.
Tenk gjennom ditt eget forhold til å ta gi, og ra. ansvar hjemme, på jobben og ellers hvor du måtte ferdes så kanskje vi ville få det bedre og hyggeligere i hverdagen - for ikke å si på søndager.

Og så må jeg be om ansvarsfrihet for alt jeg har sagt ved å tenne et lys for det motsatte.

Erling Thomas von Düring


 
Guvernørens første månedsbrev

6. juli 2018

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

2. mai 2018

Klubbens Planer og Mål for 2018-19

Innkommende President Olaf (Varslot) presenterte Klubbens Planer og Mål (KPM) for Rotaryåret 2018-19

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

11. april 2018

Bedriftsbesøk hos Blomqvist og foredrag om Omega

Bedriftsbesøk hos Blomqvist Nettauksjon AS, Fornebu, og foredrag om Omega klokker - Agnes Beathe (Steen Fosse), daglig leder & Dag Braanaas, formann i NURK

"Byutvikling. Nye monumentale kulturbygg i Oslo"

4. april 2018

"Byutvikling. Nye monumentale kulturbygg i Oslo"

Direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

I Bjørvika har to monumentale kulturbygg reist seg det siste året - Munch-museet og Deichmanske bibliotek...

"De usynlige barna!"

21. mars 2018

"De usynlige barna!"

Marit B. (Kolstadbråten), medlem av Oslo Vest Rotary Klubb og initiativtager til Deaf Aid, Hallingdals eneste bistandsorganisasjon

"Pressen – fortsatt den 4. statsmakt?"

7. mars 2018

"Pressen – fortsatt den 4. statsmakt?"

Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU Gjøvik

Pressens oppgave i samfunnet er å gjøre at vi er informert. Og de skal være kritiske.

"Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.."

28. februar 2018

"Ingens barn? Om barndom på skyggesiden i vårt eget samfunn.."

Hans Emil Ratvik, spesialrådgiver SOS barnebyer Norge

Visste du at det finnes en SOS Barneby i Norge?

"Polio i Norge og i Verden"

14. februar 2018

"Polio i Norge og i Verden"

Intercitymøte for klubber i Region 1 med Bjørn Myrvang som foredragsholder.

"USAs demokratiske krise?"

7. februar 2018

"USAs demokratiske krise?"

Hilde Restad, Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole

Får Trump tre nye år? Mens vi venter på Bob Mueller og FBI, hva skjer i USA?

"Den nye Silkeveien"

31. januar 2018

"Den nye Silkeveien"

Arne Elias (Corneliussen) - Leder NRCI

Vårt eget medlem Arne Elias tok oss med på en 16079 km lang ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai til Istanbul.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...