web
analytics
PROSJEKTER

Prosjekter

Turkameratene

Oslo Vest Rotary Klubb & Skøyen Inner Wheel

Formål

Frognerhjemmet har et sykehjemstilbud for sine beboere og et daghjem tilbud for besøkende. Gjennom hele året er det behov for hjelp fra frivillige som er villig til å bruke av sin tid til å

  • samtale med hjemmets brukere,
  • ta de med ut på spaserturer (stort sett rullestol) eller andre turer f.eks på kafé, kjøpesenter, konsert etc og betale for det,
  • slik at de kan oppleve tilhørighet til og glede seg over samfunnet og samfunnsaktivitetene rundt seg.

OVRK og SIW har, sammen med Frognerhjemmets ledelse, laget et opplegg for dette.

De praktiske oppgavene vil bli utført av medlemmer i OVRK og i SIW.

Målsetning

  • Bedre livsglede og helsetilstand for hjemmets brukere.
  • Heve aktivitetsnivået og forebygge/ redusere utviklingen av depresjon og demens.

yrkesnettverk

Nettverk for yrkesaktive i Oslo Vest Rotary Klubb.

  • Internt prosjekt for å fremme medlemsrekruttering av yrkesaktive kandidater til Oslo Vest Rotary Klubb.
  • Gruppen har som mål å bli kjent med hverandres arbeidsplasser der møtene avholdes som lunsj- eller ettermiddagsmøte og der egen bedrift og arbeidsplass er tema.
  • Ta kontakt med Britt (Helene Sunde Trondsen) eller Per Gustav (Lindeberg) for ytterligere informasjon


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Moxy-dumperen - en norsk aktør på verdensmarkedet."
26. sep. 2018, 17.30

Sergei (Burkow) - Yrkesforedrag "Fra Thune Meka ...

"Et digitalt Norge - utfordringer og muligheter!"
10. okt. 2018, 17.30

Tor-Olav Mørseth, daglig leder DIGITALNORWAY – Top ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...