web
analytics
KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata ©2021
Kartdata ©2021


OM KLUBBEN

Vedtekter / Håndbok

Initiativet til å danne en Rotary klubb i Skøyen-området ble tatt våren/sommeren 1987 av Martin Møllhausen, Hans B. Myhre, Ingvald Liland og Reidar Furuholmen. Det første møtet ble avholdt 9. september 1987 i lokalene til Skøyen Eldresenter. Allerede da ble klubbens møtedag instituert i det man fra denne dato hadde ukentlige møter, onsdag fra kl. 16.45 til 18.15.

Tilstede på disse innledende møter var gjerne Distriktsguvenør 2310 Pål Prøitz og Past Distriktsguvenør Alf R. Bjercke som rådgivere, og ikke minst Terje Granum Johansen fra Vestheim Rotary Klubb som distriktets spesielt oppnevnte representant i forbindelse med oppstartingen av vår klubb.

Verving av medlemmer pågikk løpende utover høsten. På møtet 27. november 1987 var medlemstallet kommet opp i 35. Onsdag 27. november 1987 er således blitt stående som klubbens Charterdato, selv om chartersermonien for stiftelsen av Skøyen Rotary Klubb i høytidlige former foregikk på SAS-hotellet den 15. januar 1988 med distriktsguvenøren og presidenten i vår fadderklubb, Vestheim Rotary Klubb, tilstede.

Presidenten i klubbens første funksjonsår, Martin Møllhausen, sørget for å legge virksomheten på et høyt nivå for så vel de ukentlige møte-programmer, som for arbeidet i komitéene og den mer utadrettede aktivitet. Dette har preget klubben i dens etterfølgende år. Det har vært klubbens mål å leve opp til Rotarys formål og tradisjoner.

Klubben har skiftet møtested fem ganger siden 1987 da vi startet samme høst i Skøyen Eldresenter. Vinteren/våren 1990 flyttet vi til SAS-hotellet hvor fadderklubben Vestheim Rotary Klubb holdt til fra før. Her ble vi ut rotaryåret 1992-93 og fortsatte så 1993-94 i Shippingklubben i Haakon VII'gt. Ett år ble vi der. I august 1994 kom vi til Ingeniørenes Hus i Kronsprinsensgt. Vi var ikke særlig lykkelige der, inneklemt i "Hylla" innerst i lokalet, og etter sterk innsats fant man frem til Schafteløkken. Der rykket vi inn primo januar 1995. Siden da har vi funnet os vel til rette her.

Skøyen Inner Wheel Klubb ble chartret 24. oktober 1988. Pådriver og første president var Inger-Helene Lundgaard.

Så tidlig som i Rotaryåret 1989-90 tok vår klubb innledende skritt i å etablere en rotaryklubb i Leningrad i daværende Sovjetunionen. Men på grunn av regler og prosedyrer i Rotary International kunne ikke chartringen finne sted før 24. oktober 1990, formelt sett i korrekt i samarbeid med nabodistriktet i Finland. Vår klubb har fortsatt kontakt med Leningrad, nå St. Petersburg Rotary Klubb (Rotary Club of St. Petersburg). Skøyen Rotary Klubb har vært representert med delegasjoner både på 5-års og 10-års markeringene av 24. oktober. En absolutt fjær i hatten for Skøyen Rotary Klubb.

Månedsbrevene ble startet august 1990 - "Skøyen Rotary Rapport", i alle år illustrert av klubbens egen, eminente tegner, Trygve Lindeberg. Senere, fra august 1995, ble månedsbrevene endret i mer profesjonell retning til "Skøyen Rotary Bulletin", som den fortsatt heter. Bulletinen er ikke lenger månedlig, men har det ideelle mål å komme ut med mer enn seks nummer pr. år. Bulletinen ble nedlagt i juni 2004. Samtlige bulletiner fra 1990 til 2004 er digitalisert og vil bli å finne i arkivet når det er opprettet.

Allerede 1989-90 var medlemstallet 50, og i 1993-94 nådde man det magiske tallet 60. Der har man siden har ligget, +/- avgang/tilgang.

Kvinners adgang til klubben ble åpnet i 1991 da vi som første klubb i distrikt 2310 var så heldige å få Siri Fossum som vårt medlem. I år 2015-16 hadde klubben 21 kvinner som medlemmer.

Onsdag 30. mars 2011 ble det besluttet å endre klubbens navn fra Skøyen Rotary Klubb til Oslo Vest Rotary Klubb.

Onsdag 15. november 2017 feiret klubben sitt 30 års jubileum. Det ble da utgitt en digital jubileumsbok som du finner under

KLUBBEN / JUBILEUM 2017

MØTESTED:    SCHAFTELØKKEN, ZAHLKASSERER SCHAFTS PLASS 1 (INNG. SOLHEIMGATEN), 0267 OSLO.

MØTEDAG:     ONSDAG

MØTESTART:   KL. 17:30


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts plass 1
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpnes kl. 17:00 - møtetid kl. 17:30 til 18:30.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...