web
analytics
PROSJEKTER

Prosjekter

OMSORGSKAMERATENE PÅ MADSERUDHJEMMET

Oslo Vest Rotary Klubb har i mange år drevet prosjektet TURKAMERATENE på Frognerhjemmet, et opplegg med turer til fots eller i rullestol, besøk på kafé, kjøpesenter, konsert etc. 

Tiltaket er flyttet til Madserudhjemmet og har fått navnet


hvor rotarymedlemmer møter beboere for samtaler på Madserudhjemmet og turer i Frognerparken. Beboere kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet og glede seg over samfunnsaktiviteter rundt seg.

Nærhet til  Frognerparken er en naturlig ramme for prosjektet, som foregår i samarbeid med Skøyen Inner Wheel Klubb.

Kontaktkpersoner: Haakon (Eriksen Haraldsrud), Per Arild (Mørk)


NETTVERK FOR YRKESAKTIVE I OSLO VEST ROTARY KLUBB

Yrkesnettverket er en undergruppe i klubben med egen budsjettavsetning, hvor hovedfokus er rekruttering av yrkesaktive medlemmer og med hovedtema bærekraftig utvikling innen utvalgte bransjer.

Det avholdes månedlige møter, som regel i direkte forlengelse av ordinære klubbmøter.

Kontaktpersoner: Agnes Beathe (Steen Fosse), Per Gustav (Lindeberg), Cecilie Heen Lied, Nils (Grøholdt), Haakon (Eriksen Haraldsrud).


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Kommentarer etter valget"
29. sep. 2021, 17.30 - 18.30

Magnus Takvam, Journalist Magnus Takvam er en n ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...